Over ons

Afvalservice West zamelt op professionele wijze het huishoudelijke afval in van Westelijk Amsterdam en draagt daarmee bij aan een schoon, gezond en fris Amsterdams milieu. De medewerkers van Afvalservice West zijn integer, focussen op samenwerking en tonen gastheerschap naar de omgeving. Afvalservice West voert de inzameling van het afval deskundig en efficiënt uit, zodat het afval voor ten minste 65% (opnieuw) bruikbaar is als grondstof. Op deze wijze draagt Afvalservice West bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte voor de bewoners van Amsterdam West.

Hoe doen we dit?

Afvalservice West is een moderne en flexibel ingerichte uitvoeringsorganisatie, waarbij het maatschappelijk rendement centraal staat. Afvalservice West stelt zich daarbij op als ‘gastheer’ voor bewoners en bedrijven die het afval aanleveren en gaat op professionele wijze om met iedereen die afval aanbiedt. De medewerkers zijn deskundig, integer en werken adequaat samen. Zij zorgen ervoor om het motto ‘schoon, gezond en fris’ ook intern uit te stralen en na te streven, zowel bedrijfsmatig als in de cultuur.

Waar kunt u ons zien werken?

Afvalservice West haalt het huishoudelijk afval, grof vuil, plastic en papier op in Amsterdam West. Maar ook in andere stadsdelen is de kans aanwezig dat u voertuigen van Afvalservice West ziet rijden. Zo halen we plastic op in Amsterdam Noord, Nieuw-West en een deel van Amsterdam Centrum. In Noord leegt Afvalservice West een gedeelte van de papercontainers. In Nieuw-West, Oost, Zuidoost en Amsterdam Centrum reiniging onze medewerkers de afvalcontainers. Waar en hoe wij ons werk uitvoeren kunt u zien in dit filmpje.

"Afval werkt!"

Afvalservice West heeft een film gemaakt van de weg die een volle vuilniszak aflegt. Van de bewoner die zijn afval wegbrengt, onze medewerkers die het afval ophalen, het storten bij het Afval Energie Bedrijf tot aan de bewoners die het afval weer in een nieuwe vorm terug krijgen. Als stroom voor de televisie in de woonkamer en als warmte voor in de winter.

 

Handen ineen voor een schone stad

Samen kunnen wij verder

Iedereen is vóór een schone stad!

Afval op straat is voor bewoners onaangenaam en geeft een onprettig beeld. Afvalservice West heeft daarom de handen ineen geslagen met de stadsdelen en bewoners om de afvalinzameling te optimaliseren. Door intensief samen te werken met collega’s delen wij onze voertuigen, kennis, ervaring en vaardigheden. Dit resulteert in een betere dienstverlening aan de burger.

Projecten samen met de bewoners

Het ‘Adoptanten–project’ van stadsdeel West is een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen Afvalservice West en wijkvrijwilligers die meldingen doorgeven over volle containers. Burgers ‘adopteren’ een container en helpen mee om de container en de omgeving schoon te houden. Zo dragen bewoners actief bij aan het vergroten van de leefbaarheid van hun wijk. En: de adoptantenaanpak werkt goed, de bereidheid om de omgeving schoon te houden is groot!

Samen met Stadsdeel West

Een ander project waar Afvalservice West aan bijdraagt is het ‘Hotspot-project’. Dit project is in het leven geroepen na veelvuldige klachten van bewoners bij Stadsdeel West over verkeerd aangeboden afval, stank en rattenoverlast. Een ‘hotspot’ is een locatie waar de containers regelmatig vol zitten. Op deze locaties wordt het afval vaker ingezameld, en gelukkig zijn de klachten drastisch verminderd.

Afvalbeleid

Uw huisvuil, het restafval, kunt u meestal kwijt in de ondergrondse containers. Lees hier welke regels daarvoor in uw stadsdeel gelden.

amsterdam.nl/afval/

Iets te melden?

Afvalservice West haalt op uw afval op.
Heeft u een klacht of melding?
Gebruik dan het online formulier.

Ik wil een melding doen