Verduurzaming op 4 gebieden

Afvalservice West investeert in duurzame initiatieven op vier vlakken.

1

Het verduurzamen van het wagenpark.

Met het project Go to Zero wil Afvalservice West in 4 stappen naar 100% elektrische inzamelvoertuigen in 2030. Op dit moment is fase 2 succesvol afgerond en zijn we gestart met de voorbereidingen in fase 3. Vanwege het unieke karakter van de inzamelvoertuigen heeft Rijkswaterstaat in het kader van het subsidieprogramma Proeftuinen Truck van de Toekomst subsidie toegekend aan dit project.

Fase 1. Geen diesel maar groengas.

Tijdens de eerste fase zijn de traditionele dieseltrucks vervangen voor trucks op Groengas. Niet alleen de trucks, maar alle componenten van het inzamelvoertuig functioneren op Groengas.

De CO2-uitstoot van Groengas ligt 20-30% lager dan die van traditionele dieseltrucks. Ter illustratie: 3 Groengasvoertuigen stoten evenveel CO2 uit als 1 dieselvoertuig.

Fase 2. Hybride Groengas met elektrische opbouw.

In 2013 is het eerste hybride voertuig in gebruik genomen. Deze motor van de truck is special gebouwd om op Groengas te kunnen rijden. De opbouw waarmee het afval wordt ingeladen en geperst is 100% elektrisch en laadt op tijdens het rijden. Hierdoor hoeft de truck maar 1 keer in de week aan de stekker.

Fase 3. hybride Groengas met elektrische kraan en opbouw

In 2017 gaat fase 3 van start. Het Go to Zero 2 voertuig kan al elektrisch laden en persen. In deze fase wordt het de uitdaging om de voertuigen uit te rusten met een elektrische kraan voor de ondergrondse containers. Op het moment zijn we in de voorbereidende stage van fase 3. Dit houdt in dat we proef voertuigen in dienst hebben die koploper zijn van voertuig Go to Zero.

Fase 4. Go to Zero 4 100% Elektrisch

In de laatste fase worden de trucks met CNG-motor uitgerangeerd en vervangen voor 100% elektrische voertuigen. In 2020 zal de eerste hiervan de weg op gaan. Deze fase duurt 10 jaar, zodat in 2030 het doel is bereikt. ASW gaat voor de nul!

De groengasvoertuigen zijn stiller en minder onderhoudsgevoelig.

De groengas voertuigen zijn schoner, zuiniger, stiller en minder onderhoudsgevoelig dan de dieselmotoren. Alles wijst erop dat de hogere kostprijs van het hybride voertuig binnen de looptijd van het leasecontract wordt terugverdiend.

2

Investeren in duurzame energiebronnen.

Door zonnepanelen te installeren op het eigen dak winnen wij meer dan de helft van onze energie terug. Binnen de gemeente Amsterdam zijn namelijk afspraken gemaakt over verduurzaming van de stad. Het stadsbestuur wil bijvoorbeeld 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik in 2020. Afvalservice West werkt actief mee om het door de gemeente opgestelde actieplan te realiseren.

3

Deel uitmaken van een duurzame keten

Samenwerking is een belangrijke kostendrukkende factor; ASW doet dit zo veel mogelijk. Zo is de beweging van afval naar grondstof geheel afhankelijk van verschillende partijen. Samen met Gemeente Amsterdam, maatschappelijke organisaties, private partijen en betrokken inwoners heeft ASW de handen in een geslagen om het vraagstuk “een stad zonder afval” vorm te geven. Hier zijn wij uiteraard trots op.

4

Verduurzaming op kantoor

Op ons terrein hebben wij verschillende soorten containers staan, zodat het afval gescheiden ingezameld wordt. Daarnaast heeft elke medewerker op kantoor een papier- en een afvalbak. Dit stimuleert het scheiden van afval op kantoor.

Deelnemen aan de maatschappij

Naast verduurzaming heeft Afvalservice West ook oog voor de maatschappij. Zo is onze catering geheel uitbesteed aan Pantar. Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden. Afvalservice West wil een handje daarbij helpen door deze medewerkers een plek aan te bieden in de catering.

Samen houden we Amsterdam schoon!

Niemand wil over een berg afval stappen om zijn of haar voordeur te bereiken. In het adoptantenproject werken we daarom nauw samen met de bewoners van Amsterdam West om verkeerd aangeboden afval aan te pakken. Zo houden we samen de straten schoon en de wijk leefbaar.

Optimalisatie routes

In het project ‘routeoptimalisatie afvalinzameling’ wil Gemeente Amsterdam werken aan een betere doorstroming van het verkeer, meer veiligheid en een schonere lucht. Afvalservice West ondersteunt en doet actief mee aan dit project. Zo zijn in een aantal plasticcontainers sensoren geplaatst, die meten hoe vol een container is.

 

Wanneer een container 80% vol is, geeft het systeem dit door aan onze chauffeurs. Aan de hand van deze sensoren wordt een efficiënte route gepland. De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten en voor minder vervoersbewegingen wat beter is voor het milieu.

Afvalbeleid

Uw huisvuil, het restafval, kunt u meestal kwijt in de ondergrondse containers. Lees hier welke regels daarvoor in uw stadsdeel gelden.

amsterdam.nl/afval/

Iets te melden?

Afvalservice West haalt op uw afval op.
Heeft u een klacht of melding?
Gebruik dan het online formulier.

Ik wil een melding doen