Afvalservice West verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in Amsterdam West. Bekijk onze promofilm.

Meldingen

Afvalservice West haalt uw afval op.
Heeft u een klacht of melding?
Gebruik dan het online formulier.

Afvalservice West is een flexibel ingerichte uitvoeringsorganisatie, waarbij het maatschappelijk rendement centraal staat.

Afvalservice West is een stichting van Gemeente Amsterdam en verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in Amsterdam West. In een groot deel van Amsterdam verzorgen wij ook de reiniging van de containers. Onze medewerkers zetten zich zes dagen per week in voor een leefbaar Amsterdam. Ook in de avonden.

In 2015 hebben we 53,7 miljoen kilo huishoudelijk afval ingezameld

Gescheiden afval, wat voor soorten afval en inzameling tonnage

Restafval
43.039 ton
Grof afval
2.569 ton
Glas
2.798 ton
Papier
3.080 ton
Plastic
220 ton
Karton
85 ton
Wit & Bruingoed
140 ton
Hout
1.850 ton
Hoe we dit doen?

Verduurzaming op 4 gebieden

Afvalservice West investeert in duurzaame initiatieven op vier vlakken.

1. Het verduurzamen van het wagenpark

Met het project Go to Zero wil Afvalservice West in 4 stappen naar 100% elektrische inzamelvoertuigen in 2030.

2. Investeren in duurzame energiebronnen

20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik in 2020.

3. Deel uitmaken van een duurzame keten

Zoals in onze promofilm te zien is krijgen bewoners afval in een nieuwe vorm terug.

4. Verduurzaming op kantoor

De verduurzaming van ondersteunende processen heeft geleid tot papierloos vergaderen of indien nodig dubbelzijdig printen

  • In 2022 wordt het laatste dieselvoertuig uitgerangeerd
  • In 2030 zijn alle voertuigen 100% elektrisch
  • Alle voertuigen voldoen aan de geluidsnormen binnen de ring van Amsterdam
  • De chauffeurs rijden efficiënt en zuinig
  • Een lange levensduur van de voertuigen
Lees meer over onze plannen
Wij zijn niet bang om te investeren. Al onze duurzame investeringen hebben geleid tot kostenbesparing en hier zijn we natuurlijk trots op!

Afvalbeleid

Uw huisvuil, het restafval, kunt u meestal kwijt in de ondergrondse containers. Lees hier welke regels daarvoor in uw stadsdeel gelden.

amsterdam.nl/afval/

Iets te melden?

Afvalservice West haalt uw afval op.
Heeft u een klacht of melding?
Gebruik dan het online formulier.

Ik wil een melding doen